Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Home Page
  2. Editorial Board
  3. Instructions for Authors
  4. Past Volumes
  5. Contact Address
         
  Board of Reviewers  
         
 
(dane za rok 2017)

Hadrian Lankiewicz (Gdańsk)
Piotr Kwiatkiewicz (Warszawa)
Joanna Piechowiak-Lamparska (Toruń)
Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz (Koszalin)
Łukasz Jureńczyk (Bydgoszcz)
Joanna Kic-Drgas (Poznań)
Paweł Malendowicz (Bydgoszcz)
Magdalena Nowak-Paralusz (Toruń)
Ewa Szatlach (Bydgoszcz)
Przemysław Żukiewicz (Wrocław)
Krzysztof Nerlicki (Szczecin)

(dane za rok 2016)


Krzysztof Nerlicki (Szczecin)
Przemysław Żukiewicz (Wrocław)
Łukasz Jureńczyk (Bydgoszcz)
Elżbieta Juszczak (Koszalin)
Zbigniew Danielewicz (Koszalin)
Izabela Dixon (Koszalin)
Harald Ulland (Norwegia)
Piotr Gołdyn (Poznań)
Peter Garbe (Greiswald)
Paweł Malendowicz (Bydgoszcz)
Ewa Szatlach (Bydgoszcz)
Marek Szulakiewicz (Toruń)
Andrzej Zachariasz  (Rzeszów)
Joanna Kic-Drgas (Poznań)
Diana Etco (Kiszyniów)

(dane za lata 2006-2015 )

Joanna Andrzejewska-Kwiatkowska (Poznań)
Gerhard Armanski (Landwehr)
Mikołaj Domaradzki (Poznań)
Peter Garbe (Greiswald)
Achim Casparius (Weimar)
Daniel Kalinowski (Słupsk)
Marek Kazimierczak (Poznań)
Kazimierz Kozłowski (Szczecin)
Emanuel Kulczycki (Poznań)
Norbert Leśniewski (Poznań)
Paweł Malendowicz (Bydgoszcz)
Małgorzata Marciniak (Szczecin)
Hubert Mikołajczyk (Słupsk)
Karol Piasecki (Szczecin)
Ewa Szatlach (Bydgoszcz)
Marek Szulakiewicz (Toruń)
Andrzej Zachariasz  (Rzeszów)
Diana Etco (Kiszyniów)

 
 

Formularz recenzji
Pdf Download