Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Home Page
  2. Editorial Board
  3. Instructions for Authors
  4. Past Volumes
  5. Contact Address
         
  Editorial Board  
         
 

Redaktor naczelny:
dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. nadzw. PK


Redaktorzy merytoryczni i językowi:
dr Izabela Dixon
dr Marek Górka
dr Łukasz Neubauer
dr Anna Nieroda-Kowal
dr hab. Michał Polak, prof. nadzw. PK
dr Piotr Szarszewski


Redaktor statystyczny:
dr Maria Sasin

Redaktorzy techniczni, skład, łamanie:
lic. Tomasz Cieślik
mgr Karolina Ziobro