symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  O czasopiśmie  
         
  Czasopismo „Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej” ukazuje się od 2006 roku.
                 
Reprezentowane obszary zainteresowania obejmują takie dyscypliny naukowe jak: politologia, historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o mediach i komunikacji społecznej, pedagogika, filologia oraz nauki o polityce i administracji.  
       
Założycielem Symbolae Europaeae i redaktorem naczelnym do 2016 był prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski.  Wydawane było najpierw w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej, a od 2015 przez Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wersją pierwotną jest wersja papierowa.
   
„Symbolae Europaeae” po przeprowadzonej w 2015 roku przez MNiSW ewaluacji czasopism naukowych posiada 5 punktów, a indeksowane jest w następujących bazach : ERIH PLUS, BAZHUM, POL INDEX