Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  Zespół recenzentów  
         
 
 (dane za rok 2020 Nr 15)

Bolesław Andrzejewski
Teresa Żółkowska
Monika Wolting
Małgorzata Kamola Cieślik
Andrzej Bohdanowicz
Larysa Novak-Kalyayeva
Irena Ramik-Mażewska
Ryszard Kozłowski
Czesław Plewka
Marek Pogonowski
Marek Górka
Barbara Widawska
Sebastian Dusza
Danuta Kierszka
Igor Pogonowski
Elżbieta Filipiak
Kamilla Wasilewska
Radosław Mazur  

(dane za rok 2019 Nr 14)

Bolesław Andrzejewski
Anna Bączkowska
Adriana Biedroń
Bartłomiej Błaszkiewicz
Sylwia Borowska-Szerszun
Maria Czaplicka-Jedlikowska
Anna Czarnowus
Monika Kaczmarek-Śliwińska
Małgorzata Kamola-Cieślik
Marian Kopczewski
Ryszard Kozłowski
Hadrian Lankiewicz
Weronika Łaszkiewicz
Izabela Oleksiewicz
Małgorzata Olszewska
Edward Sienkiewicz
Jolanta Sypiańska
Harald Ulland
Andrzej Wicher

 (dane za rok 2018/ Nr 13)

Bolesław Andrzejewski
Jorge Baptista
Anna Bączkowska
Adriana Biedroń
Richard Coates
Anna Czarnowus
Artur Gałkowski
Thomas Gasque
Bogdan Gębski
Catalin Ghita
Sylwester Jaworski
Łukasz Jureńczyk
Monika Kaczmarek-Śliwińska
 Jacek Knopek
Marian Kopczewski
 Hadrian Lankiewicz
Paweł Malendowicz
Alina Naruszewicz-Duchlińska
Łukasz Neubauer
Agnieszka Ogonowska
Małgorzata Olszewska
Artur Rejter
Arkadiusz Rojczyk
Mariusz Rutkowski
Janusz Ryba
Jolanta Sypiańska
Marzena Toumi

(dane za rok 2017)

Hadrian Lankiewicz (Gdańsk)
Piotr Kwiatkiewicz (Warszawa)
Joanna Piechowiak-Lamparska (Toruń)
Elżbieta Juszczak-Maraszkiewicz (Koszalin)
Łukasz Jureńczyk (Bydgoszcz)
Joanna Kic-Drgas (Poznań)
Paweł Malendowicz (Bydgoszcz)
Magdalena Nowak-Paralusz (Toruń)
Ewa Szatlach (Bydgoszcz)
Przemysław Żukiewicz (Wrocław)
Krzysztof Nerlicki (Szczecin)

(dane za rok 2016)


Krzysztof Nerlicki (Szczecin)
Przemysław Żukiewicz (Wrocław)
Łukasz Jureńczyk (Bydgoszcz)
Elżbieta Juszczak (Koszalin)
Zbigniew Danielewicz (Koszalin)
Izabela Dixon (Koszalin)
Harald Ulland (Norwegia)
Piotr Gołdyn (Poznań)
Peter Garbe (Greiswald)
Paweł Malendowicz (Bydgoszcz)
Ewa Szatlach (Bydgoszcz)
Marek Szulakiewicz (Toruń)
Andrzej Zachariasz  (Rzeszów)
Joanna Kic-Drgas (Poznań)
Diana Etco (Kiszyniów)

(dane za lata 2006-2015 )

Joanna Andrzejewska-Kwiatkowska (Poznań)
Gerhard Armanski (Landwehr)
Mikołaj Domaradzki (Poznań)
Peter Garbe (Greiswald)
Achim Casparius (Weimar)
Daniel Kalinowski (Słupsk)
Marek Kazimierczak (Poznań)
Kazimierz Kozłowski (Szczecin)
Emanuel Kulczycki (Poznań)
Norbert Leśniewski (Poznań)
Paweł Malendowicz (Bydgoszcz)
Małgorzata Marciniak (Szczecin)
Hubert Mikołajczyk (Słupsk)
Karol Piasecki (Szczecin)
Ewa Szatlach (Bydgoszcz)
Marek Szulakiewicz (Toruń)
Andrzej Zachariasz  (Rzeszów)
Diana Etco (Kiszyniów)

 
 

Formularz recenzji
Pdf Download