Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  Zespół redakcyjny  
         
 

Redaktor naczelny:
dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. nadzw. PK


Redaktorzy merytoryczni i językowi:
dr Izabela Dixon
dr Marek Górka
dr Łukasz Neubauer
dr Anna Nieroda-Kowal
dr hab. Michał Polak, prof. nadzw. PK
dr Piotr Szarszewski


Redaktor statystyczny:
dr Maria Sasin

Redaktorzy techniczni, skład, łamanie:
lic. Tomasz Cieślik
mgr Karolina Ziobro