Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  Zespół redakcyjny  
         
 

Redaktor naczelny:
dr hab. Marek Pogonowski, prof. PK


Sekretarz redakcji:
dr Tomasz Parafiniuk


Redaktorzy merytoryczni i językowi:
dr Izabela Dixon
dr hab. Marek Górka, prof. PK
mgr Edyta Halista-Telus
dr Dominika Liszkowska
dr Anna Mrożewska
dr Łukasz Neubauer
dr Lidia Sudakiewicz
dr Piotr Szarszewski