Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  Zespół redakcyjny  
         
 

Redaktor naczelny:
dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. nadzw. PK

Sekretarz redakcji:
 dr Martyna Gibka

Redaktorzy merytoryczni:
dr hab. Michał Polak, prof. nadzw. PK
dr  Marek Pogonowski, 
dr Iwona Wierzchowiecka-Rudnik,
dr Marek Górka

Redaktorzy językowi:
dr Anna Nieroda-Kowal (j. niemiecki),
dr Lidia Sudakiewicz (j. polski)

Redaktor statystyczny:
mgr Katarzyna Domagała

Redaktorzy techniczni, skład, łamanie:
lic. Tomasz Cieślik,
mgr Karolina Ziobro