Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  Nr 9  
         
 
pdf PAUL McNAMARA
,,A Tragedy of European Concern” – The conflict between Sean Lester, High Commissioner of the League of Nations and Danzig’s Nazi Senate, 1934-1937
pdf KAROL OSSOWSKI
Dlaczego na przełomie XIII i XIV wieku doszło do upadku jarmarków szampańskich?
pdf ZBIGNIEW POPŁAWSKI
Plany polskiej interwencji militarnej w Gdańsku przed wybuchem drugiej wojny światowej
pdf MARCIN ADAMCZYK
W kierunku podważenia statusu państwa hegemonicznego: historia stosunków chińsko-amerykańskich do 2010 roku
pdf PAWEŁ POKRZYWIŃSKI
Brygada Golani – izraelska „brygada numer 1”
pdf CATALIN GHITA
Labour as Fear of Gratuity: A Cultural Reading of the Hidden Side of Employment Security
pdf MARCIN KLEINOWSKI
Potencjalny wpływ nowych rozporządzeń odnoszących się do funduszy strukturalnych na realizację projektów współfinansowanych z EFS
pdf TOMASZ HOFFMANN
Rola i zadania nowego instytucjonalizmu w badaniach nad integracją europejską
pdf MARIUSZ SURMA
Funkcjonowania gospodarki morskiej na terenie regionu koszalińskiego.
Zarys problemu
pdf ŁKRYSTYNA ŚWIDZIŃSKA
Kwestie ekologiczne a budowa farm wiatrowych
pdf MARIUSZ MAZIARZ
Ethical requirements in the light of the constructivist methodology
pdf URSZULA KOSOWSKA
Ewolucja polityki społecznej a jej definicje
pdf WNADIA KINDRACHUK
The Ukrainian Greek Catholic Church as a consolidating factor in the struggle for the Ukrainian national-religious rights: 60-70-ies of the XXth century
pdf ZROBERT KOLASA
Relacje między władzą a Kościołem katolickim w Pile w latach 1956-1972
pdf ZBIGNIEW DANIELEWICZ
Elusiveness of safety in the Age of Anxiety. Is it worth pursuing?
pdf MARIANNA RESSEL
Wybrane aspekty życia religijnego żydowskiego Krakowa w latach 1900-1939
pdf WALDEMAR HANDKE
A więc wojna … Wokół pracy Zygmunta Boradyna „Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943-1944”
pdf PAWEŁ PRZYBYTEK
Analiza filmu Gilda z punktu widzenia teorii feministycznej
pdf BARBARA SZYMCZAK-MACIEJCZYK
Jaka (naprawdę) jest starość? – recenzja książki „Obraz starości w prozie Marii Kuncewiczowej” Ilony Gołębiewskiej