Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska
symbolaE  eUropaeae
  1. Strona główna
  2. Redakcja
  3. Dla autorów
  4. Numery archiwalne
  5. Kontakt
         
  Nr 8  
         
 
pdf BOLESŁAW ANDRZEJEWSKI
Komunikacyjne aspekty filozofii chrześcijańskiej w średniowieczu
pdf ZBIGNIEW DANIELEWICZ
Leszka Kołakowskiego apologia Jezusa w kulturze Europy
pdf MAGDALENA FILIPIAK
Status konsensualnej koncepcji prawdy w komunikacyjnym projekcie filozofii Karla-Otto Apla
pdf BOGUSŁAW POLAK
Biskup Józef Gawlina wobec powstań śląskich i wielkopolskiego 1918-1921
pdf MICHAŁ POLAK, KATARZYNA POLAK
Działalność Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego na rzecz sprawy polskiej w latach 1964-1978
pdf ELŻBIETA JUSZCZAK
Oswoić arcydzieło – szkic o Śniegu Orhana Pamuka
pdf MARTYNA GIBKA
The Functions of Proper Names in the Literary Work of Art
pdf LIDIA SUDAKIEWICZ
Nazwiska w księdze małżeństw parafii zakrzewskiej w Złotowskiem
(lata 1850-1860)
pdf PAULINA BŁAŻEJEWSKA
Polska polityka zagraniczna wobec „pomarańczowej rewolucji”
pdf ŁUKASZ JUREŃCZYK
Germany in the process of unifying the country and Europe
pdf KATE VACARCHUK
Modern Mixed Model and Hybrid Systems of Local Self-Government in the Cases of Spain and Latin American Countries
pdf WALDEMAR HANDKE
Węgry premiera Viktora Orbana. Kilka uwag na kanwie książki
„Węgry – co tam się dzieje”
pdf WALDEMAR HANDKE
W walce z mitem demokratyzującej Europę Zachodnią roli pokolenia 1968 roku. Kilka uwag o książce Götza Aly’ego pod znamiennym tytułem „Unser Kampf ’68...”
pdf ZBIGNIEW DANIELEWICZ
Recenzja publikacji Brunona Hołysta: Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, Bezpieczeństwo jednostki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, Bezpieczeństwo społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
pdf ELŻBIETA JUSZCZAK
Recenzja: S. Koper, Życie prywatne elit władzy PRL, Warszawa 2015.
Historyczny tabloid
pdf MAŁGORZATA SIKORA-GACA
Recenzja: P. Augustyniak, Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2015